דף נופל

רב טוראי
יאיר מייזל

בן נעמי וגדליהו

נפל ביום כ"ו באדר א' תשל"ג (28.02.1973)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל עדשיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page