דף נופל

רב סרן
זאב (זאבלה) עמית סלוצקי

בן רחל ונח

נפל ביום כ"א בתשרי תשל"ד (17.10.1973)
בן 46 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page