דף נופל

סמל ראשון
ארז ארבל

בן ברכה ועוזי

נפל ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page