דף נופל

רב סרן
שמריהו (שמרל'ה) ויניק

בן ברכה ואברהם

נפל ביום כ"ו בתשרי תשל"ד (22.10.1973)
בן 23 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל עדשיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page