דף נופל

סמל ראשון
דניאל (דני) אושרי

בן מלכה ואברהם

נפל ביום י"ז בתשרי תשל"ד (13.10.1973)
בן 38 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page