דף נופל

רב סרן
עמוס (מוני) בן דוד

בן לאה ושמחה

נפל ביום ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973)
בן 27 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page