דף נופל

סמל ראשון
אריה (אריק) ניצן

בן רות וישראל

נפל ביום י' בתשרי תשל"ד (06.10.1973)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין משמרותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page