דף נופל

ניצב משנה
יששכר בן דור

בן דבורה ויוסף

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"ד (21.02.1974)
בן ½50 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין גבעת שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page