דף נופל

ניצב משנה
יששכר (טנצמן) בן דור

בן דבורה ויוסף

נפל ביום ל' בשבט תשל"ד (22.02.1974)
בן 50 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין גבעת שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page