דף נופל

טוראי
אלעזר-זאב ידידיה (זלנפרוינד)

בן מלכה וגרשון

נפל ביום ח' בסיון תש"ח (15.06.1948)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין סנהדריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page