דף נופל

סגן
אלכסנדר (אליק) וולברג

בן לידיה ויוסף

נפל ביום כ"ג בתשרי תשל"ד (19.10.1973)
בן 38 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page