דף נופל

סרן
יוסף (יוסי) בקמן

בן סטלה ואברהם

נפל ביום ל' בתשרי תשל"ד (26.10.1973)
בן 22 בנופלו

חטיבת כפיר

מקום מנוחתו
בית העלמין בית לחם הגליליתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page