דף נופל

סמל ראשון
אלכסנדר (אלכס) גור-אריה

בן אסתר ויצחק

נפל ביום כ"א בתשרי תשל"ד (17.10.1973)
בן 35 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page