דף נופל

סרן
אפרים (אפי) שניאור

בן נעמי ויהושע

נפל ביום י"ב בתשרי תשל"ד (08.10.1973)
בן 22 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page