דף נופל

סמל ראשון
שלמה צפורי

בן לובה ואברהם

נפל ביום י' בתשרי תשל"ד (06.10.1973)
בן 20 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שערים(חלקה צבאיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page