דף נופל

סמל
יעקב (קובי) ברג

בן פנינה ואביתר

נפל ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין דברתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page