דף נופל

סגן משנה
דוד (דדי) ישראלי

בן נחמה ויוסף

נפל ביום י"ז בחשון תשל"ד (12.11.1973)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין דברתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page