דף נופל

סרן
יגאל (יעקב) שפירא

בן בלה ועמנואל

נפל ביום כ"ט בתשרי תשל"ד (25.10.1973)
בן 24 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page