דף נופל

סמל ראשון
שמואל צימרבליט

בן חנה ויחזקאל

נפל ביום י"ג בטבת תשל"ד (06.01.1974)
בן 23 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר ברוךכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page