דף נופל

סמל
צבי (צביקה) ספקטור

בן בלה ושלום

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"ד (21.02.1974)
בן 44 בנופלו

חיל לוגיסטיקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page