דף נופל

ממ"ק
יואב (ישראל) פינדלינג

בן שרה ואלכסנדר

נפל ביום ב' באדר תשל"ד (24.02.1974)
בן 38 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page