דף נופל

סמל ראשון
ישי מנדל

בן שרה וליאון

נפל ביום כ"ח בתשרי תשל"ד (24.10.1973)
בן 19 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page