דף נופל

סמל ראשון
יהודה רייזנר

בן יפה ויוסף

נפל ביום כ"ה בתשרי תשל"ד (21.10.1973)
בן 23 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page