דף נופל

רב טוראי
אהוד אורן (אוסטרן)

בן מרים ומשה

נפל ביום כ"ד באלול תשל"ד (11.09.1974)
בן 48 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page