דף נופל

טוראי
יורם פריזנט

בן ברטה ואהרון

נפל ביום ט' באייר תשל"ד (01.05.1974)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפה



כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page