דף נופל

סמל
יעקב (יעקבי) קרש

בן אסתר ומרדכי

נפל ביום כ"ג באדר תשל"ה (06.03.1975)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין אלוניםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page