דף נופל

רב טוראי
מיכאל אוחיון

בן סול ומאיר

נפל ביום י"ג באייר תשל"ה (24.04.1975)
בן 21 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page