דף נופל

סמל
ישראל אקרמן

בן רחל ויעקב

נפל ביום כ"ו באלול תשל"ה (01.09.1975)
בן 52 בנופלו

הגנה מרחבית

מקום מנוחתו
בית העלמין בית לחם הגליליתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page