דף נופל

רב טוראי
אליעזר סבח

בן מלכה ומריו

נפל ביום כ' בתשרי תשל"ו (25.09.1975)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גזיתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page