דף נופל

סמל
דן שיצר

בן חנה ומשה

נפל ביום כ"ב בכסלו תשל"ו (25.11.1975)
בן 32 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שערים(חלקה צבאיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page