דף נופל

סמל
נמרוד זלטקיס

בן ענת ושמואל

נפל ביום כ"ב בכסלו תשל"ו (25.11.1975)
בן ½20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page