דף נופל

טוראי
יאיר וישניוב

בן שפרה והרצל

נפל ביום כ"ה בשבט תשל"ו (27.01.1976)
בן 20 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page