דף נופל

טוראי
חיים (הווארד) סולומון

בן סילביה ויוליוס

נפל ביום כ"ג באייר תשל"ז (10.05.1977)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הרצליהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page