דף נופל

רב טוראי
יוסף (יוסי) פיזי

בן מגדה ודוד

נפל ביום כ"ג באייר תשל"ז (10.05.1977)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page