דף נופל

סגן
אורי שטייף

בן זכריני ואיתן

נפל ביום י"ג בחשון תשל"ח (25.10.1977)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת יוחנןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page