דף נופל

טוראי
אלי אנטמן

בן שירה ויהודה

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"ח (07.02.1978)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page