דף נופל

טוראי
רמי לוין

בן סוזן ואלן

נפל ביום כ' בכסלו תשל"ט (20.12.1978)
בן 19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page