דף נופל

סגן
איל נצר

בן עליזה ושלמה

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"ט (25.01.1979)
בן 20 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page