דף נופל

רב טוראי
שמואל (שמוליק) חג'אג

בן עטייה ומוסה

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"ט (26.02.1979)
בן 19 בנופלו

חיל כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page