דף נופל

רב סרן
נתנאל (נתי) אלדר

בן חיה ופנחס

נפל ביום כ"ו בטבת תש"מ (15.01.1980)
בן 25 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page