דף נופל

רב סמל
יוחאי פרייס

בן רחל ויהודה

נפל ביום כ"ד באדר תש"מ (11.03.1980)
בן 21 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין נחשוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page