דף נופל

טוראי
מיכל עמית

בת אסתר ויאיר

נפלה ביום ט"ז בסיון תש"מ (31.05.1980)
בת 19 בנופלה

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתה
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page