דף נופל

סמל ראשון
גיא שלו

בן שרקה וטוביה

נפל ביום ז' באלול תש"מ (19.08.1980)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר מנחםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page