דף נופל

רב סרן
דן (דני) איזנברג

בן שלומית ויהודה

נפל ביום י"ח בתשרי תשמ"א (28.09.1980)
בן 24 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page