דף נופל

סמל ראשון
אבשלום (אבשי) חנוך

בן ברוריה ודן

נפל ביום י"ז בכסלו תשמ"א (25.11.1980)
בן 20 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין משמרותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page