דף נופל

טוראי
אפרים יעקב

בן דבורה ויעקב

נפל ביום כ"ט בשבט תשמ"א (03.02.1981)
בן 33 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי לודכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page