דף נופל

רב סרן
יורם איתן

בן מרים ורפאל

נפל ביום ל' בניסן תשמ"א (04.05.1981)
בן 27 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל עדשיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page