דף נופל

סמל
גיל בן-עקיבא

בן יהודית ויעקב

נפל ביום ט"ז בסיון תשמ"ב (06.06.1982)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושע



כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page