דף נופל

טוראי
ארז סרי לוי

בן דליה ועובד

נפל ביום י"ט בסיון תשמ"ב (10.06.1982)
בן 19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page