דף נופל

טוראי
גדעון (גרג) ברי

בן פטרישיה ואדוארד

נפל ביום כ' בסיון תשמ"ב (11.06.1982)
בן 21 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גזיתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page