דף נופל

סמל
אריה (אריק) יעקובוביץ

בן מרים ויעקב

נפל ביום י"ט בסיון תשמ"ב (10.06.1982)
בן 23 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page